Bygning vigslet til kirkelig bruk - offentlig

Status: Gyldig
Oppdatert: 12.08.2019
Innsender: Kartverket
Eier: Kartverket

Kodeverdi: BK