Utenfor jurisdiksjonsområde

Status: Valid

Definition: Kategorien brukes der det er juridisk opptegnede grenser, og det aktuelle området ligger innenfor disse grensene.

Updated: 25.04.2024
Date accepted: 28/09/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: utenforJurisdiksjonsområde