Kartlagt uten funn

Status: Valid

Definition: Dataeier har kartlagt området, men ikke funnet objekter/forekomster, og føler seg trygg på konklusjonen.

Updated: 25.04.2024
Date accepted: 28/09/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: kartlagtUtenFunn