Ikke-systematisk kartlagt med funn

Status: Valid

Definition: Systematisk kartlegging har ikke funnet sted, men enkelte objekter er likevel registrert.

Updated: 25.04.2024
Date accepted: 21/10/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: ikkeSystematiskKartlagtMedFunn