Ikke-systematisk kartlagt med funn

Status: Valid

Definition: Ikke-systematisk kartlagt med funn

Updated: 15.09.2023
Date accepted: 21/10/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: ikkeSystematiskKartlagtMedFunn