Ikke relevant

Status: Valid

Definition: Fenomenet som datasett omhandler er ikke relevant for området.

Updated: 25.04.2024
Date accepted: 28/09/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: ikkeRelevant