Delvis kartlagt med funn

Status: Valid

Definition: Mange objekter er registrert og kartlagt, men dataeier utelukker ikke at det finnes flere objekter som ikke er kartlagt enda.

Updated: 25.04.2024
Date accepted: 21/10/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: delvisKartlagtMedFunn