Søk i register

PositivOpplevelseType

Beskriver et sted der man kan utrykke noe man opplever positivt, liker eller noe man ønsker seg. 

Oppdatert: 30.09.2022
Status: Sendt inn
Viser 1 - 7 av 7 treff

Kodeliste

En bygning som oppleves som fin
finBygning

Gyldig

En park som oppleves som fin
finPark

Gyldig

En skog som oppleves som fin
finSkog

Gyldig

En utsikt man liker
finUtsikt

Gyldig

Et sted man liker
fintSted

Gyldig

Noe man generelt liker
liker

Gyldig

Et sted der man ønsker seg noe
ønske

Gyldig

Viser 1 - 7 av 7 treff