Search register

PositivOpplevelseType

Beskriver et sted der man kan utrykke noe man opplever positivt, liker eller noe man ønsker seg. 

Updated: 30/09/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 7 of 7 hits

Codelist

En bygning som oppleves som fin
finBygning

Valid

En park som oppleves som fin
finPark

Valid

En skog som oppleves som fin
finSkog

Valid

En utsikt man liker
finUtsikt

Valid

Et sted man liker
fintSted

Valid

Noe man generelt liker
liker

Valid

Et sted der man ønsker seg noe
ønske

Valid

Showing 1 - 7 of 7 hits