Trafikk

Status: Valid

Definition: Et sted der man opplever mye trafikk eller en trafikkfare

Updated: 30.09.2022
Date accepted: 30/09/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: University of Bergen

Code value: trafikk