Search register

NegativOpplevelseType

Beskriver sted der man kan utrykke noe man opplever negativt, er misfornøyd med eller ønsker å endre.  

Updated: 30/09/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 7 of 7 hits

Codelist

Noe man generelt misliker
misliker

Valid

Et sted man opplever som mørkt
mørkt

Valid

Et sted der man opplever mye søppel
søppel

Valid

Et sted der man opplever støy
støy

Valid

Et sted der man opplever mye trafikk eller en trafikkfare
trafikk

Valid

Et sted der man føler seg utrygg
utrygg

Valid

Et sted man ønsker å endre.
vilEndre

Valid

Showing 1 - 7 of 7 hits