Search register

Barnetråkk

 

Updated: 07/11/2022
Status: Valid
Showing 1 - 4 of 4 hits

Beskriver transportmiddel brukt på registrert veistrekning.

University of Bergen

Code value

Beskriver et sted der man gjennomfører en aktivitet. Dette kan være både på steder der det er tilrettelagt for aktiviteten, eller et sted man har selv valgt å gjennomføre den.

University of Bergen

Code value

Beskriver et sted der man kan utrykke noe man opplever positivt, liker eller noe man ønsker seg.

University of Bergen

Code value

Beskriver sted der man kan utrykke noe man opplever negativt, er misfornøyd med eller ønsker å endre.

University of Bergen

Code value

Showing 1 - 4 of 4 hits