Søk i register

Sortering1Kode

Kode for sortering av viktighet av stedsnavn, brukes til å vurdere om stedsnavnet skal vises i ulike målestokker og ved konflikt under visning. Alle store bokstaver fra og med A til og med N, A er minst viktig og N er viktigst. N er navn på land store hav osv, mens A er på terrengdetaljer. 

Oppdatert: 18.01.2022
Status: Sendt inn
Viser 1 - 14 av 14 treff

Kodeliste

Minst viktige objekt tegnes til slutt vanligvis i små målestokker.
viktighetA

Gyldig

Viktigere enn A
viktighetB

Gyldig

Viktigere enn A og B
viktighetC

Gyldig

Viktigere enn C men mindre viktig enn E
viktighetD

Gyldig

Viktigere enn D men mindre viktig enn F
viktighetE

Gyldig

Viktigere enn E men mindre viktig enn G
viktighetF

Gyldig

Viktigere enn F men mindre viktig enn H
viktighetG

Gyldig

Viktigere enn G men mindre viktig enn I
viktighetH

Gyldig

Viktigere enn H men mindre viktig enn J
viktighetI

Gyldig

Viktigere enn I men mindre viktig enn K
viktighetJ

Gyldig

Viktigere enn J men mindre viktig enn L
viktighetK

Gyldig

Viktigere enn K men mindre viktig enn M
viktighetL

Gyldig

Viktigere enn L men mindre viktig enn N
viktighetM

Gyldig

Høyest prioritet, de viktigste navnene, tegnes vanligvis fra små målestokker.
viktighetN

Gyldig

Viser 1 - 14 av 14 treff