viktighetN

Status: Valid

Definition: Høyest prioritet, de viktigste navnene, tegnes vanligvis fra små målestokker.

Updated: 18.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: viktighetN