viktighetJ

Status: Valid

Definition: Viktigere enn I men mindre viktig enn K

Updated: 18.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: viktighetJ