viktighetH

Status: Valid

Definition: Viktigere enn G men mindre viktig enn I

Updated: 18.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: viktighetH