viktighetG

Status: Valid

Definition: Viktigere enn F men mindre viktig enn H

Updated: 18.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: viktighetG