viktighetA

Status: Valid

Definition: Minst viktige objekt tegnes til slutt vanligvis i små målestokker.

Updated: 18.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: viktighetA