Search register

Sortering1Kode

Kode for sortering av viktighet av stedsnavn, brukes til å vurdere om stedsnavnet skal vises i ulike målestokker og ved konflikt under visning. Alle store bokstaver fra og med A til og med N, A er minst viktig og N er viktigst. N er navn på land store hav osv, mens A er på terrengdetaljer. 

Updated: 18/01/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 14 of 14 hits

Codelist

Minst viktige objekt tegnes til slutt vanligvis i små målestokker.
viktighetA

Valid

Viktigere enn A
viktighetB

Valid

Viktigere enn A og B
viktighetC

Valid

Viktigere enn C men mindre viktig enn E
viktighetD

Valid

Viktigere enn D men mindre viktig enn F
viktighetE

Valid

Viktigere enn E men mindre viktig enn G
viktighetF

Valid

Viktigere enn F men mindre viktig enn H
viktighetG

Valid

Viktigere enn G men mindre viktig enn I
viktighetH

Valid

Viktigere enn H men mindre viktig enn J
viktighetI

Valid

Viktigere enn I men mindre viktig enn K
viktighetJ

Valid

Viktigere enn J men mindre viktig enn L
viktighetK

Valid

Viktigere enn K men mindre viktig enn M
viktighetL

Valid

Viktigere enn L men mindre viktig enn N
viktighetM

Valid

Høyest prioritet, de viktigste navnene, tegnes vanligvis fra små målestokker.
viktighetN

Valid

Showing 1 - 14 of 14 hits