sidenavn

Status: Valid

Definition: Brukes der det ikke kan fastslås at ett av to eller flere forskjellige navn har større bruksverdi enn andre.

Updated: 14.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: sidenavn