historisk

Status: Valid

Definition: Brukes der stedsnavnet ikke er i bruk lenger og dermed ikke er aktuell å vurdere i en navnesak.

Updated: 14.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: historisk