Search register

Navnestatuskode

Kodene angir et hierarki stedsnavna i mellom, som sier noe om hvilket som blir brukt mest, like mye eller ikke er i bruk lengre. 

Updated: 14/01/2022
Status: Valid
Showing 1 - 5 of 5 hits

Codelist

Brukes der stedsnavnet har vært registrert på feil sted.
feilført

Valid

Brukes der stedsnavnet ikke er i bruk lenger og dermed ikke er aktuell å vurdere i en navnesak.
historisk

Valid

Verdien betyr at stedsnavnet er i større bruk enn andre navn for samme sted innenfor en språkform.
hovednavn

Valid

Brukes der det ikke kan fastslås at ett av to eller flere forskjellige navn har større bruksverdi enn andre.
sidenavn

Valid

Brukes der ett av to forskjellige navn har mindre bruksverdi enn det andre stedsnavnet, som vurderes som hovednavnet.
undernavn

Valid

Showing 1 - 5 of 5 hits