Søk i register

Navneobjekttype

Detaljert klassifisering av hvilke type fenomen stedsnavnet står til. 

Oppdatert: 04.04.2024
Status: Gyldig
Viser 1 - 50 av 291 treff

Kodeliste

Offisielt navn på bydelsforvaltningen i et angitt område.
administrativBydel

Gyldig

Offisielt adressenavn, veg-/gatenavn eller områdenavn, jf. § 2 bokstav e i matrikkelforskriften.
adressenavn

Gyldig

Et stedsnavn som er en del av den offisielle (veg-)adressen, jf. § 54 i matrikkelforskriften, vanligvis bruksnavn eller sjeldnere bygnings-/institusjonsnavn.
adressetilleggsnavn

Gyldig

Område hvor rettighetene er regulert og fordelt på flere.
allmenning

Gyldig

Anlegg for slalåm, utfor, snøbrett osv.
alpinanlegg

Gyldig

Opplagsplass for store fartøy.
ankringsplass

Gyldig

Andre administrative inndelinger som ikke tilhører øvrige navneobjekttyper.
annenAdministrativInndeling

Gyldig

Synagoge, moské, frikirke, menighetshus, kloster, gravkapell, bårehus, krematorium.
annenBygningForReligionsutøvelse

Gyldig

Mindre industri- og produksjonsbedrift eller lager.
annenIndustri-OgLagerbygning

Gyldig

Alle andre typer kulturdetaljer, f.eks. lekeplass, utkikkstårn, fiskeplass, og lignende.
annenKulturdetalj

Gyldig

Små detaljer som ikke dekkes av andre navneobjekttyper innenfor kategorien.
annenTerrengdetalj

Gyldig

Andre navngitte forhold i ferskvann.
annenVanndetalj

Gyldig

Offentlig eller privat badeplass.
badeplass

Gyldig

Terrengskråning, særlig om siden av en ås eller haug.
bakke

Gyldig

Allment kjent bakke på alle typer veger og gater.
bakkeVeg

Gyldig

Skrånende sjøbunn.
bakkeISjø

Gyldig

Undersjøisk knaus, kolle eller haug.
bakketoppISjø

Gyldig

Jernbanestrekning, tunnelbane eller trikkelinje/-strekning.
banestrekning

Gyldig

Flatt, større undervannsområde.
banke

Gyldig

Større grunt område i sjøen med dypere vann omkring, fiskegrunn.
bankeISjø

Gyldig

Offentlig og privat barnehage.
barnehage

Gyldig

Vid, undersjøisk dal.
bassengISjø

Gyldig

Rennende vann i naturlig vannvei, vanligvis smalere enn 3 meter.
bekk

Gyldig

Markert eller avrunda høyde med stein, steinmasse (med eller uten vegetasjon).
berg

Gyldig

Gruve, skjerp og mineraluttak i dagen eller under jorda.
bergverk

Gyldig

Dekker både tilrettelagte boliger og asyl-/flykningmottak.
boinstitusjon

Gyldig

Stort (bolig)hus av mur, betong med over fire boliger som har felles trapp(er) eller heis(er).
boligblokk

Gyldig

Regulert boligområde.
boligfelt

Gyldig

Større bomanlegg på offentlig veg.
bomstasjon

Gyldig

Bofellesskap i blokk eller flerbebyggelse.
borettslag

Gyldig

Innerste del av en dal, rundaktig, bratt dal eller uthulning i fjellet.
botn

Gyldig

Bru
Både på veg og jernbane.
bru

Gyldig

Navn på (landbruks)eiendom med ett eller flere bruksnummer under ett gardsnummer, jf. lov om stadnamn §§ 2 og 8.
bruk

Gyldig

Mindre, fastbygd bryggeanlegg.
brygge

Gyldig

Større busstopp der flere busslinjer kobles, knutepunkt.
busstasjon

Gyldig

Stoppested for rutegående vegtrafikk.
busstopp

Gyldig

By
Tettbygd sted som er større og (til dels) innehar viktigere funksjoner enn andre tettbygde steder / tettsteder.
by

Gyldig

Kulturmessig del av by.
bydel

Gyldig

Stort, uregulert gards- og boligområde.
bygdelagBygd

Gyldig

Til primærnæring, f.eks. naust, uthus, sommerfjøs eller gamme.
byggForJordbrukFiskeOgFangst

Gyldig

Fjell eller stein under vannflaten.
båe

Gyldig

Spiss grunne, blindskjær som sjøen bryter over.
båeISjø

Gyldig

Fast sjømerke. Sprinkelverk bygget i tre eller metall.
båke

Gyldig

Alle typer, med/uten campinghytter, campingvogner og telt.
campingplass

Gyldig

Dal
Mellomstor eller liten dal.
dal

Gyldig

Stor dal med sidedaler.
dalføre

Gyldig

Dam
Både store reguleringsdammer og små fløtningsdammer. Angi kurve for lange og ett punkt midt på for korte damkroner.
dam

Gyldig

Mindre del av innsjø.
delAvInnsjø

Gyldig

Mindre del av vann.
delAvVann

Gyldig

Egg
Skarp fjellegg der det går bratt ned på begge sider.
egg

Gyldig

Viser 1 - 50 av 291 treff