Search register

Navneobjekttype

Detaljert klassifisering av hvilke type fenomen stedsnavnet står til. 

Updated: 04/04/2024
Status: Valid
Showing 1 - 50 of 291 hits

Codelist

Offisielt navn på bydelsforvaltningen i et angitt område.
administrativBydel

Valid

Offisielt adressenavn, veg-/gatenavn eller områdenavn, jf. § 2 bokstav e i matrikkelforskriften.
adressenavn

Valid

Et stedsnavn som er en del av den offisielle (veg-)adressen, jf. § 54 i matrikkelforskriften, vanligvis bruksnavn eller sjeldnere bygnings-/institusjonsnavn.
adressetilleggsnavn

Valid

Område hvor rettighetene er regulert og fordelt på flere.
allmenning

Valid

Anlegg for slalåm, utfor, snøbrett osv.
alpinanlegg

Valid

Opplagsplass for store fartøy.
ankringsplass

Valid

Andre administrative inndelinger som ikke tilhører øvrige navneobjekttyper.
annenAdministrativInndeling

Valid

Synagoge, moské, frikirke, menighetshus, kloster, gravkapell, bårehus, krematorium.
annenBygningForReligionsutøvelse

Valid

Mindre industri- og produksjonsbedrift eller lager.
annenIndustri-OgLagerbygning

Valid

Alle andre typer kulturdetaljer, f.eks. lekeplass, utkikkstårn, fiskeplass, og lignende.
annenKulturdetalj

Valid

Små detaljer som ikke dekkes av andre navneobjekttyper innenfor kategorien.
annenTerrengdetalj

Valid

Andre navngitte forhold i ferskvann.
annenVanndetalj

Valid

Ås
Langstrakt høydedrag.
ås

Valid

Offentlig eller privat badeplass.
badeplass

Valid

Fjell eller stein under vannflaten.
båe

Valid

Spiss grunne, blindskjær som sjøen bryter over.
båeISjø

Valid

Fast sjømerke. Sprinkelverk bygget i tre eller metall.
båke

Valid

Terrengskråning, særlig om siden av en ås eller haug.
bakke

Valid

Allment kjent bakke på alle typer veger og gater.
bakkeVeg

Valid

Skrånende sjøbunn.
bakkeISjø

Valid

Undersjøisk knaus, kolle eller haug.
bakketoppISjø

Valid

Jernbanestrekning, tunnelbane eller trikkelinje/-strekning.
banestrekning

Valid

Flatt, større undervannsområde.
banke

Valid

Større grunt område i sjøen med dypere vann omkring, fiskegrunn.
bankeISjø

Valid

Offentlig og privat barnehage.
barnehage

Valid

Vid, undersjøisk dal.
bassengISjø

Valid

Rennende vann i naturlig vannvei, vanligvis smalere enn 3 meter.
bekk

Valid

Markert eller avrunda høyde med stein, steinmasse (med eller uten vegetasjon).
berg

Valid

Gruve, skjerp og mineraluttak i dagen eller under jorda.
bergverk

Valid

Dekker både tilrettelagte boliger og asyl-/flykningmottak.
boinstitusjon

Valid

Stort (bolig)hus av mur, betong med over fire boliger som har felles trapp(er) eller heis(er).
boligblokk

Valid

Regulert boligområde.
boligfelt

Valid

Større bomanlegg på offentlig veg.
bomstasjon

Valid

Bofellesskap i blokk eller flerbebyggelse.
borettslag

Valid

Innerste del av en dal, rundaktig, bratt dal eller uthulning i fjellet.
botn

Valid

Bru
Både på veg og jernbane.
bru

Valid

Navn på (landbruks)eiendom med ett eller flere bruksnummer under ett gardsnummer, jf. lov om stadnamn §§ 2 og 8.
bruk

Valid

Mindre, fastbygd bryggeanlegg.
brygge

Valid

Større busstopp der flere busslinjer kobles, knutepunkt.
busstasjon

Valid

Stoppested for rutegående vegtrafikk.
busstopp

Valid

By
Tettbygd sted som er større og (til dels) innehar viktigere funksjoner enn andre tettbygde steder / tettsteder.
by

Valid

Kulturmessig del av by.
bydel

Valid

Stort, uregulert gards- og boligområde.
bygdelagBygd

Valid

Til primærnæring, f.eks. naust, uthus, sommerfjøs eller gamme.
byggForJordbrukFiskeOgFangst

Valid

Alle typer, med/uten campinghytter, campingvogner og telt.
campingplass

Valid

Dal
Mellomstor eller liten dal.
dal

Valid

Stor dal med sidedaler.
dalføre

Valid

Dam
Både store reguleringsdammer og små fløtningsdammer. Angi kurve for lange og ett punkt midt på for korte damkroner.
dam

Valid

Mindre del av innsjø.
delAvInnsjø

Valid

Mindre del av vann.
delAvVann

Valid

Showing 1 - 50 of 291 hits