Søk i register

Navneobjekthovedgruppe

Hovedgruppering av navneobjekttypene. Hovedgruppene følger i hovedsak Inspire "NamedPlaceTypeValue", men populatedPlace og building er samlet under bebyggelse og hydrography er delt mellom sjø og ferskvann. 

Oppdatert: 24.09.2021
Status: Gyldig
Viser 1 - 8 av 8 treff

Kodeliste

"Alle grupper som er relevante under hovedgruppe bebyggelse. Tilsvarer Inspire temaet ""building"" og ""populatedPlace""."
bebyggelse

Gyldig

"Alle grupper som er relevante under hovedgruppe Ferskvann. Under Inspire temaet ""hydrography"" som vi har delt i to."
ferskvann

Gyldig

"Alle grupper som er relevante under hovedgruppe infrastruktur. Tilsvarer Inspire temaet ""transportNetwork""."
infrastruktur

Gyldig

"Alle grupper som er relevante under hovedgruppe Kultur. Tilsvarer Inspire temaet ""protctedSite""."
kultur

Gyldig

"Alle grupper som er relevante under hovedgruppe Markslag. Tilsvarer Inspire temaet ""landcover""."
markslag

Gyldig

"Alle grupper som er relevante under hovedgruppe offentlig administrasjon. Tilsvarer Inspire temaet ""administrativUnit""."
offentligAdministrasjon

Gyldig

"Alle grupper som er relevante under hovedgruppe Sjø. Under Inspire temaet ""hydrography"" som vi har delt i to."
sjø

Gyldig

"Alle grupper som beskriver terrengformasjoner. Tilsvarer Inspire temaet ""landform""."
terreng

Gyldig

Viser 1 - 8 av 8 treff