Search register

Navneobjektgruppe-kode

 

Updated: 04/04/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 41 of 41 hits

Codelist

Samlegruppe for objekttyper som beskriver alle typer administrative inndelinger
7100

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver funksjoner knyttet til skinnegående kjøretøy
6200

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver overflater av bart fjell
2100

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver områder med flere bygninger samlet innenfor et begrenset område
5100

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver enkeltbygninger til boligformål som er bebodd midlertidig eller permanent
5300

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver detaljer i sjøen
4500

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver detaljer i ferskvann
3500

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver ulike typer dyrket mark
2500

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver anlegg for energi produksjon og transport
6700

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver større områder av sjø
4100

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver omrisset av objekter med ferskvann
3200

Valid

Samlegruppe for objekttyper som flate terrengområder
1400

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver bygningsmessige og naturlige anlegg for rekreasjon og fritidsaktiviteter
5600

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver områder med samling av bebyggelse som hovedsakelig er knyttet til landbruk
5200

Valid

Samlegruppe for objekttyper under vannflaten som stikker høyere opp enn resten av området, men ikke vesentlig over vannflaten
3300

Valid

Samlegruppe for objekttyper under havflaten som stikker høyere opp enn resten av området, men ikke vesentlig over vannflaten
4300

Valid

Samlegruppe for objekttyper som er høyere enn andre objektyper i samme område
1200

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver enkeltbygninger eller mindre samlinger av bygninger av institusjonell karakter
5500

Valid

Samlegruppe for objekttyper som er fryst
2600

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver anlegg for radiokommunikasjon
6800

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver institusjoner for kulturell aktivitet
8200

Valid

Samlegruppe for objekttyper som er vernet som kulturminner
8100

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver grensa mellom sjø og tørt land
4200

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver avsetting av løse masser
2200

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver anlegg hvor luftfartøy lander og tar av
6300

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver enkeltbygninger til næringsformål
5400

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver navigasjonshjelpemidler for skipsfart
6500

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver rennenede ferskvann
3400

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver anlegg som brukes i forbindelse med transport, både for kjøretøy og til fots
6600

Valid

Samlegruppe for objekttyper som er snket ned i forhold til andre objekttyper i samme område
1300

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver sjøbunnen
4400

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver anlegg som har tilknytning til sjøfart
6400

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver hellende terreng
1500

Valid

Samlegruppe for objekttyper av ferskvann som ser ut til å stå stille
3100

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver spesielle terrengdetaljer
1600

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver terrengoverflate over større områder
1100

Valid

Samlegruppe for objekttyper av menneskeskapte uttak eller fyllinger
2700

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver våt/fuktig mark
2400

Valid

Veg
Samlegruppe for objekttyper som beskriver objekter som brukes til ferdsel, både motorisert og til fots
6100

Valid

Samlegruppe for objekttyper som beskriver vegetasjonen
2300

Valid

Samlegruppe for objekttyper som regulerer vern og bruksrettigheter
7200

Valid

Showing 1 - 41 of 41 hits