Søk i register

Fylkesnummer Stedsnavn

 

Oppdatert: 08.11.2021
Status: Gyldig
Viser 1 - 30 av 30 treff

Kodeliste

01
Østfold
01

Gyldig

02
Akershus
02

Gyldig

03
Oslo
03

Gyldig

04
Hedmark
04

Gyldig

05
Oppland
05

Gyldig

06
Buskerud
06

Gyldig

07
Vestfold
07

Gyldig

08
Telemark
08

Gyldig

09
Aust-Agder
09

Gyldig

10
Vest-Agder
10

Gyldig

11
Rogaland
11

Gyldig

12
Hordaland
12

Gyldig

13
Bergen (utgått)
13

Gyldig

14
Sogn og Fjordane
14

Gyldig

15
Møre og Romsdal
15

Gyldig

16
Sør-Trøndelag (utgått)
16

Gyldig

17
Nord-Trøndelag (utgått)
17

Gyldig

18
Nordland
18

Gyldig

19
Troms - Romsa
19

Gyldig

20
Finnmark - Finnmárku
20

Gyldig

21
Svalbard
21

Gyldig

22
Jan Mayen
22

Gyldig

23
Kontinentalsokkelen
23

Gyldig

30
Viken
30

Gyldig

34
Innlandet
34

Gyldig

38
Vestfold og Telemark
38

Gyldig

42
Agder
42

Gyldig

46
Vestland
46

Gyldig

50
Trøndelag - Trööndelage
50

Gyldig

54
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku
54

Gyldig

Viser 1 - 30 av 30 treff