Søk i register

Stedsnavn

 

Oppdatert: 24.09.2021
Status: Sendt inn
Viser 1 - 12 av 12 treff

Kartverket

Kodeverdi

Kartverket

Kodeverdi

Landkoder, subsett av ISO 3166-1 alpha-2 som kun inneholder de landkodene som vi har bruk for for å konvertere SSR til SSR 2.0. Etter produksjonsetting utvides kodelista ved behov. Merk: XZ - "Internasjonalt farvann" og ZZ "Uspesifisert" er brukerdefinerte koder (tillatt etter ISO-beskrivelsen). Det vil si at koden ikke har noen bestemt betydning i ISO-kodelista, og vår kodeliste må være tilgjengelig for at eksterne parter kan tolke vår bruk av kodeverdiene.

Kartverket

Kodeverdi

gruppering av navneobjekttypene i kategorier under hver hovedgruppe.

Kartverket

Kodeverdi

Hovedgruppering av navneobjekttypene. Hovedgruppene følger i hovedsak Inspire "NamedPlaceTypeValue", men populatedPlace og building er samlet under bebyggelse og hydrography er delt mellom sjø og ferskvann.

Kartverket

Kodeverdi

Detaljert klassifisering av hvilke type fenomen stedsnavnet står til.

Kartverket

Kodeverdi

Saksgang/statuser finnes i modellen "Diagrammer" i Perforce (stedsnavnDok/trunk/diagrammer)

Kartverket

Kodeverdi

Kodene angir et hierarki stedsnavna i mellom, som sier noe om hvilket som blir brukt mest, like mye eller ikke er i bruk lengre.

Kartverket

Kodeverdi

Skrivemåtestatus

Kartverket

Kodeverdi

Kode for sortering av viktighet av stedsnavn, brukes til å vurdere om stedsnavnet skal vises i ulike målestokker og ved konflikt under visning. Alle store bokstaver fra og med A til og med N, A er minst viktig og N er viktigst. N er navn på land store hav osv, mens A er på terrengdetaljer.

Kartverket

Kodeverdi

Subsett av ISO 639-3 som inneholder trebokstavs-koder de språkene som trengs for å konvertere innholdet fra SSR. Kodelisten kan utvides ved behov etter produksjonssetting.

Kartverket

Kodeverdi

Kodeliste som angir visningsrekkefølgen til stedsnavn på forskjellig språk. Det er de første fem verdiene i kodene (de norske språkene) som varierer mellom kodene, ellers er det lik (alfabetisk i forhold til ISO-kodeverdien) rekkefølge på språkene som ikke er aktuelle for behandling etter lov om stadnamn.

Kartverket

Kodeverdi

Viser 1 - 12 av 12 treff