Search register

Stedsnavn

 

Updated: 24/09/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 14 of 14 hits

Fylkesnummer spesifikt til bruk for produktet Stedsnavn. Her er alle fylkesnummer satt til gyldige. Dette er nødvendig med tanke på produksjon av filer for dette datasettet da det inneholder referanser til også utgåtte fylkesnummer.

Norwegian Mapping Authority

Code value

Kommunenummer spesifikt til bruk for produktet Stedsnavn. Her er alle kommunenummer satt til gyldige. Dette er nødvendig med tanke på produksjon av filer for dette datasettet da det inneholder referanser til også utgåtte kommunenummer.

Norwegian Mapping Authority

Code value

Landkoder, subsett av ISO 3166-1 alpha-2 som kun inneholder de landkodene som vi har bruk for for å konvertere SSR til SSR 2.0. Etter produksjonsetting utvides kodelista ved behov. Merk: XZ - "Internasjonalt farvann" og ZZ "Uspesifisert" er brukerdefinerte koder (tillatt etter ISO-beskrivelsen). Det vil si at koden ikke har noen bestemt betydning i ISO-kodelista, og vår kodeliste må være tilgjengelig for at eksterne parter kan tolke vår bruk av kodeverdiene.

Norwegian Mapping Authority

Code value

gruppering av navneobjekttypene i kategorier under hver hovedgruppe.

Norwegian Mapping Authority

Code value

Norwegian Mapping Authority

Code value

Hovedgruppering av navneobjekttypene. Hovedgruppene følger i hovedsak Inspire "NamedPlaceTypeValue", men populatedPlace og building er samlet under bebyggelse og hydrography er delt mellom sjø og ferskvann.

Norwegian Mapping Authority

Code value

Norwegian Mapping Authority

Code value

Detaljert klassifisering av hvilke type fenomen stedsnavnet står til.

Norwegian Mapping Authority

Code value

Saksgang/statuser finnes i modellen "Diagrammer" i Perforce (stedsnavnDok/trunk/diagrammer)

Norwegian Mapping Authority

Code value

Kodene angir et hierarki stedsnavna i mellom, som sier noe om hvilket som blir brukt mest, like mye eller ikke er i bruk lengre.

Norwegian Mapping Authority

Code value

Skrivemåtestatus

Norwegian Mapping Authority

Code value

Kode for sortering av viktighet av stedsnavn, brukes til å vurdere om stedsnavnet skal vises i ulike målestokker og ved konflikt under visning. Alle store bokstaver fra og med A til og med N, A er minst viktig og N er viktigst. N er navn på land store hav osv, mens A er på terrengdetaljer.

Norwegian Mapping Authority

Code value

Subsett av ISO 639-3 som inneholder trebokstavs-koder de språkene som trengs for å konvertere innholdet fra SSR. Kodelisten kan utvides ved behov etter produksjonssetting.

Norwegian Mapping Authority

Code value

Kodeliste som angir visningsrekkefølgen til stedsnavn på forskjellig språk. Det er de første fem verdiene i kodene (de norske språkene) som varierer mellom kodene, ellers er det lik (alfabetisk i forhold til ISO-kodeverdien) rekkefølge på språkene som ikke er aktuelle for behandling etter lov om stadnamn.

Norwegian Mapping Authority

Code value

Showing 1 - 14 of 14 hits