Søk i register

Status

Objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc

Oppdatert: 08.11.2017
Viser 1 - 15 av 15 treff

Kodeliste

B

Gyldig

D

Gyldig

Identisk med tidligere SITSTAT = 3
E

Gyldig

FJ

Gyldig

Identisk med tidligere SITSTAT = 4 historisk
F

Gyldig

I

Gyldig

K

Gyldig

N

Gyldig

O

Gyldig

P

Gyldig

Illustrert fremtidig situasjon (Tidligere SITSTAT = 1)
P1

Gyldig

Prosjektert fremtidig situasjon (Tidligere SITSTAT = 2)
P2

Gyldig

TT

Gyldig

U

Gyldig

V

Gyldig

Viser 1 - 15 av 15 treff