Kommuneferjesamband

Status: Draft

Definition: Ferjesamband som administreres av kommune.

Updated: 12.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: Kommuneferjesamband