2

Status: Draft

Definition: De tredje viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. mindre riksveger.

Updated: 16.11.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 2