Fiktiv

Status: Draft

Definition: Fiktiv veglenke for stedfesting av objekter som ikke kan stedfestes på andre lenker.

Updated: 19.11.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: F