Search register

Vegfase

 

Updated: 19/11/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

Veg som er del av operativt vegnett.
V

Draft

Fiktiv veglenke for stedfesting av objekter som ikke kan stedfestes på andre lenker.
F

Draft

Planlagt veg, vedtatt trasé.
P

Draft

Veg under bygging.
A

Draft

Showing 1 - 4 of 4 hits