Search register

TypeVegsperring

 

Updated: 19/11/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 8 of 8 hits

Codelist

En eller flere betongblokker plassert på tvers av veg. Normalt mulig for myke trafikanter å passere.
newJersey

Draft

Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kjøretøy).
bussluse

Draft

Heve-/senkebommer åpnes og lukkes ved å heve/senke vegbommen. Heve-/senkebom kan sperre hele eller deler av vegbanen.
bomMedAutomatiskÅpner

Draft

Bom på tvers av vegen. I permanent låst posisjon.
låstBom

Draft

Disse vegbommene kan være sammensatt av en eller flere deler, f.eks. som to parallelle sideforskyvde gelender/trafikkgjerder med passasje for myke trafikanter mellom. Denne type vegbom må normalt løftes til side eller demonteres for å åpne for biltrafikk.
rørgelender

Draft

En eller flere steinblokker plassert på tvers av veg. Normalt mulig for myke trafikanter å passere.
steinblokk

Draft

En eller flere stolper, pullerter eller kjegler satt opp på rekke med innbyrdes avstand slik at veg sperres for biltrafikk. Kan være permanent, fjernes manuelt eller fjernes ved automatisk nedsenkning.
betongkjegle

Draft

Svingbommer åpnes og lukkes ved at de svinges til side. Svingbommer kan sperre hele eller deler av vegbanen.
bilsperre

Draft

Showing 1 - 8 of 8 hits