Forbudt for motortrafikk unntatt taxi

Status: Draft

Definition: Forbudt for motortrafikk unntatt taxi.

Updated: 16.11.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: forbudtForMotortrafikkUnntattTaxi