Forbudt for motortrafikk unntatt spesiell motorvogntype

Status: Draft

Definition: Forbudt for motortrafikk unntatt spesiell motorvogntype. Motorvogntype spesifiseres som Merknad.

Updated: 16.11.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: forbudtForMotortrafikkUnntattSpesiellMotorvogntype