Forbudt for motorsykkel og moped

Status: Draft

Definition: Forbudt for motorsykkel og moped.

Updated: 16.11.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: forbudtForMotorsykkelOgMoped