Forbudt for gående og syklende

Status: Draft

Definition: Forbudt for gående og syklende, regulert vha. skilt.

Updated: 16.11.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: forbudtForGåendeOgSyklende