Search register

Høyfjellsstrekning

 

Updated: 19/11/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

ja
Ja
ja

Draft

nei
Nei
nei

Draft

Angis dersom det ikke er vurdert/tatt stilling til om det er høyfjellsstrekning eller ikke.
uavklart

Draft

Showing 1 - 3 of 3 hits