sjeldnereEnnHvert5År

Status: Draft

Definition: Sjeldnere enn hvert 5. år

Updated: 15.11.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: sjeldnereEnnHvert5År