Search register

BruksområdeBeredskapsveg

Angir hvilket bruksområde beredskapsvegen i hvoedska er benyttet til. 

Updated: 18/10/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

Benyttes der ferjestrekningen kun er i bruk i beredskapssammenheng.
Beredskapsferjestrekning

Draft

Åpning i rekkverk eller eget sideanlegg for å lede trafikk igjennom når hovedveg blir stengt.
Driftsåpning

Draft

Benyttes der beredskapsveg utenfor tunnel også skal benyttes som sykkelrute der sykling i tunnel er forbudt. Dette kan også være aktuelt utenom tunnel.
Sykkelrute

Draft

Showing 1 - 3 of 3 hits