7

Status: Draft

Definition: De åttende viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. private og skogsbilveger.

Updated: 26.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 13067