1

Status: Draft

Definition: De nest viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. større riksveger.

Updated: 26.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 13061