Search register

Vegklasse

 

Updated: 26/01/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 10 of 10 hits

Codelist

0
De viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. motorveger.
13060

Draft

1
De nest viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. større riksveger.
13061

Draft

2
De tredje viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. mindre riksveger.
13062

Draft

3
De fjerde viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. større fylkesveger.
13063

Draft

4
De femte viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. mindre fylkesveger.
13064

Draft

5
De sjette viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. de minste fylkesvegene og viktige kommunale veger.
13065

Draft

6
De sjuende viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. kommunale veger.
13066

Draft

7
De åttende viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. private og skogsbilveger.
13067

Draft

8
De niende viktigste vegene i et vegnettverk, f.eks. veger det ikke er anbefalt å kjøre på, men mulig å kjøre på.
13068

Draft

9
De minst viktige vegene i et vegnettverk, f.eks. veger det ikke er anbefalt å kjøre på, men mulig å kjøre på.
13069

Draft

Showing 1 - 10 of 10 hits