skogsveg

Status: Draft

Definition: Skogsveg. Private landbruksveger som brukes til skogbruksformål. Nummerering ihht ØKS.

Updated: 30.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 19029