riksveg

Status: Draft

Definition: Riksveg. SVV er vegmyndighet. Unik nummerering på nasjonalt nivå.

Updated: 30.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 19025