europaveg

Status: Draft

Definition: Europaveg. SVV er vegmyndighet. Unik nummerering ihht. internasjonale avtaler (AGR).

Updated: 30.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 19024