Search register

Vegkategori

Vegkategori 

Updated: 30/01/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 6 of 6 hits

Codelist

Europaveg. SVV er vegmyndighet. Unik nummerering ihht. internasjonale avtaler (AGR).
19024

Draft

Fylkesveg. Fylkeskommunen er vegmyndighet. Unik nummerering på nasjonalt nivå.
19026

Draft

Kommunal veg. Kommunen er vegmyndighet. Unik nummerering innenfor kommunen.
19027

Draft

Privat veg. Evt. nummerering er unik innenfor kommunen.
19028

Draft

Riksveg. SVV er vegmyndighet. Unik nummerering på nasjonalt nivå.
19025

Draft

Skogsveg. Private landbruksveger som brukes til skogbruksformål. Nummerering ihht ØKS.
19029

Draft

Showing 1 - 6 of 6 hits