Fiktiv

Status: Draft

Definition: Fiktiv veglenke for stedfesting av objekter som ikke kan stedfestes på andre lenker.

Updated: 30.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 19090