Eksisterende

Status: Draft

Definition: Veg som er del av operativt vegnett.

Updated: 30.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 19032